Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Sevim Güllü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Fahri Bayram
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri
Genel Sekreter
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakütesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara
Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Füsun Saygılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir
Sayman
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul
Veznedar
Prof. Dr. Reyhan Ersoy
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Ankara
Üye
Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul