TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DUYURULAR

Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları

Türk Tabipleri Birliği tarafından, yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Süreklilik içerisinde sürdürülecek  olan eğitimler için başvurular alınmaya devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı yürütmektedir. Bu nedenle;

·         Hekimlerin

·         Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının

başvuruları kabul edilmektedir.

Tıpta Uzmanlık Derneklerimiz ve Tabip Odalarımız ile işbirliği içinde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecektir. İlerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.

Hukukçu eğiticiler yanında hekim eğitici havuzuna ilgili alanların temsilcileri de  eklenerek eğitici ekibi genişletilmektedir.

Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

İlerleyen dönemde ise uzmanlık alanlarına daraltılmış, özelleştirilmiş eğitimlerde hayata geçirilecektir.

Bilindiği gibi Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen  uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünmeyen hekimlerin de çalışma yaşamlarında  kullanabilecekleri bilgiler içermesi nedeniyle  katılabilecekleri bir eğitim sürecidir.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için  KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için  900.00 TL  olarak belirlenmiştir.

Kurs başvuruları için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuranların sayısı ve uzmanlık alanlarına göre gruplandırma çalışması yapılacak, kurs programına göre geri dönüş yapılacak, katılacak kişilere hesap numarası bilgisi iletilecektir.

 Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e926ec3c-c6d5-11e7-9a18-26e4097c573c  

   

Kelepçeli ve/veya Kolluk Gücünün Yanında Muayene

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1794/2017 Sayılı 30.10.2017 Tarihli “Kelepçeli ve/veya Kolluk Gücünün Yanında Muayene” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/sil/abis0118.pdfTıpta Uzmanlık Yeterlik Belbelerinin Doçentlik Sınav ve Atama Süreçlerinde Kullanımı  

Doçentlik sınavı ve atama süreçlerinde meslek örgütü tıpta uzmanlık dernekleri tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımız tarafından verilen Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgeleri’nin varlığı ve değeri hakkında görüş bildirilmesi, özellikle tıp yaşamımız boyunca sürekli mesleki gelişimin öneminin vurgulanması, bu belgelerin doçentlik atama süreçlerinde kullanımının önerilmesi nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ortak çabamıza somut katkı sunacaktır.

2017-10-02 15:29:34