13. Hipofiz Sempozyumu Tamamlandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 2004 yılında hipofiz hastalıkları hakkında farkındalığı artırmak ve bilimsel paylaşımlarda bulunmak üzere ülkemizdeki ilk Hipofiz Sempozyumunu düzenlemiştir. Takip eden yıllarda Hipofiz Sempozyumları, geleneksel hale gelmiş, her yıl giderek artan katılım ve bilimsel kalitesi yüksek içerikle yapılmaya devam edilmiştir. 13. Hipofiz Sempozyumu 10-11 Kasım 2017 tarihlerinde, yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun bilimsel sekretaryasını, Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Doç. Dr. Özgür Demir yapmışlardır. Sempozyum yaklaşık 300 meslektaşımız tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle izlenmiş, konu hakkında deneyim paylaşımları etkin bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

 10 Kasım 2017 tarihinde yapılan olgu sunumları, Endokrinoloji, Radyoloji ve Beyin Cerrahisi gibi farklı branşların katılımıyla hastaya bütüncül bakabilme açısından yol gösterici olmuştur. Hipofiz Sempozyumunun farklı branşlardan çok sayıda hekim katılımıyla gerçekleşmiş olması, fakültemizin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nın hipofiz hastalıkları alanında yıllardır eksikliği duyulan multidisipliner yaklaşımı da başardığının bir göstergesidir.

10 Kasım’da katılımcılara Atatürk rozeti, Atatürk ile ilgili kitap ve açılışta Atatürk hakkında az bilinenlerle ilgili bir konuşma yapılmıştır. 10 ve 11 Kasım’daki sempozyum sürecinde, salonun dolu, fuaye alanın çay ve kahve molaları dışında boş olması dikkat çekmiştir.

Artık geleneksel hale gelen Hipofiz Sempozyumları, ilgili branş hekimleri tarafından her yıl büyük bir istekle beklenen, bilimsel içeriği yüksek, kaliteli akademik faaliyetlerin başında gelmektedir.2017-11-02 13:57:07